Besked om återbäring på utländsk källskatt 2022Nuförtiden är det långt mellan gångerna det kommer brev till min postlåda. Då tänker jag inte på papperstidningar eller reklam utan på brev i kuvert. Oftast brukar det vara kontobesked för sonens konton, sådär en gång i kvartalet. I början av december fick jag till slut brev från finska skatteförvaltningen som svar på ansökan jag skickade in i början på april. Eftersom jag har mina finska aktier på mitt ISK är det jag själv som får göra pappersexercisen.

Ansökan hade bifallits och jag fick tillbaka 29,26 EUR som jag begärt samt 0,12 EUR i ackumulerad ränta. Pengarna hade redan satts in på mitt konto.

Inom tre månader från beskedet ska man göra en rättelse hos Skatteverket. Anmälan görs på blankett "Anmälan, nedsättning av utländsk skatt", SKV 2705 som skickas in tillsammans med beslutet.

Jag tog en kopia på beslutet att sätta in i pärmen här hemma och skickade in originalet. Det kan vara bra att ha beslutsnummer och TIN-nummer som står på beslutet när jag ska ansöka nästa gång.
På tal om det har jag beställt hemvistintyg för både Danmark och Finland för 2023 idag. Jag spanade på Skat.dk och det verkar funka med elektroniskt intyg där precis som i Finland, så jag bad om det när jag skickade in blanketterna. Förra gången gick det fort att få dem.

Nu är det bara att vänta igen och så här på upploppsrakan av hela processen kan jag ju reflektera lite.
- Var det svårt? Nej, det svåraste var att logga in eftersom jag inte hade ett e-ID som var godkänt inom EU vid första försöket. Att fylla i informationen var intuitivt, ansökningen går ju till och med att göra på svenska.
- Tog det lång tid? Ja och nej, det gick fort att ansöka men tog ungefär nio månader att få ett beslut.
-Kommer jag att göra det igen? Ja, ett frimärke, ett kuvert och en timme av min tid var det värt. Beloppet jag ska ansöka om för 2023 är större och det går antagligen fortare att ansöka nu när jag har gjort det en gång redan.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Månadsuppföljning september 2023

Krymper balansräkningen

Jag har blivit med rullande utgift