Ansökan om återbetalning av källskatt från Finland för 2022

Som jag tidigare skrivit håller jag på att avveckla min kapitalförsäkring och de utdelningar jag får från Norge och Finland kommer jag därmed behöva ansöka om återbetalning av källskatten själv när jag får in dem på min ISK.

Syftet med det här inlägget är att jag ska dokumentera för min egen skull hur jag har gått till väga så att jag kan komma ihåg hur jag gjorde till kommande år. Kanske det kan hjälpa någon annan att komma till skott att ansöka också, för det är inte svårt. Jag tänkte först skicka in blanketterna med ett brev men jag blev avskräckt av portokostnaden, så jag gjorde ansökan digitalt sen istället. Jag har dokumenterat båda varianterna i det här inlägget.

Eftersom jag har överskott av kapital i deklarationen får jag göra avdrag för all utländsk källskatt som jag har betalat, inte bara upp till 500 kr som man får göra när man har underskott av kapital. Så länge schablonskatten på min ISK är större än den utländska källskatten jag betalat behöver jag inte göra något, då kommer jag få avräkning för all utländsk källskatt. Med andra ord så får jag då tillbaka allt året efter på deklarationen.

Om jag däremot betalat in mer utländsk källskatt än vad jag har schablonskatt på min ISK får jag inte göra mer avräkning än schablonskatten. I det fallet kan man begära tillbaka den extra skatten som dragits som överstiger den skatt som står i skatteavtalet. Till exempel på finska utdelningar dras 35% i skatt istället för 15% som det står i skatteavtalet. Mellanskillnaden får jag då ansöka om på den finska motsvarigheten till Skatteverket, Skatteförvaltningen. Skatteavtalen med olika länder kan hittas på Skatteverkets hemsida.

År 2022 hade jag några utdelningar på finska aktier i min ISK som det har dragits 35% utländsk källskatt på. Det var ändå tillräckligt mycket för att göra en ansökan, minsta belopp att få tillbaka är 10€. Man kan inte ansöka för innevarande år utan behöver vänta till efter årsskiftet.

Uppdatering 2024-01-02: Min ansökan har beviljats, se mitt inlägg om det här

Hemvistintyg

Jag började med att skaffa ett hemvistintyg från skatteverket. Blanketten heter SKV2734 "Ansökan om hemvistintyg".

Inga problem att fylla i blanketten, den skickade jag sedan som mejl till skatteverket. 


Jag tror det tog ungefär tre dagar innan jag fick en notis på min digitala brevlåda att intyget hade kommit. Brevet hem kom någon dag senare.


Dags att kavla upp ärmarna och börja jobba!

Ansökan om återbäring av finsk källskatt

Ansökan kan göras antingen digitalt eller på blankett. Om man söker elektroniskt ska bilagorna vara digitala, om man gör det fysiskt ska bilagorna skickas in på papper.

Blanketten heter 6164r, "Ansökan om återbäring av finsk källskatt på dividend,- ränte- och royaltyinkomst (fysisk person)". Har man flera aktier eller har fått flera utdelningar under året så fyller man även i blankett 6167r, "Specifikation av dividendposter på basis av vilka återbäring av källskatt ansöks". På hemsidan finns blanketterna att ladda ner och även en anvisning hur de ska fyllas i, allt på svenska.

Blankett 6164r

Första delen av blanketten, sökande. Under 1.3 fyllde jag i mitt svenska personnummer. Eftersom det var min första gång som jag ansöker om återbäring kryssade jag nej under 1.9 och lämnade fältet i 1.10 tomt.

Under avsnitt 3 ska uppgifterna om utdelningen och dess storlek fyllas i. Under 3.1 kryssade jag i "på basis av sökandens direkta aktieinnehav" eftersom jag äger dem själv på min ISK. På 3.7 fyllde jag i bolagets namn och på 3.8 ISIN-koden, den finns (hos Avanza) på listan med transaktionen om man klickar på i:et under "Mer". Bolaget är ett offentligt noterat bolag, så jag kryssade i ja under 3.9.

Jag fyllde sen i datum och antal aktier. Under 3.12 fyllde jag i hur stor utdelningen var innan skatten dragits och under 3.13 hur mycket skatt som drogs, siffrorna i euro. Jag räknade sedan ut hur mycket jag skulle ha tillbaka genom att multiplicera utdelningen med 0,2, vilket var de 20% som hade dragits för mycket och fyllde i det under 3.14.

Jag hade fler utdelningar som jag vill ha tillbaka för och kryssade därför i rutan under 3.15 att jag kommer bifoga blankett 6167r också. Under 3.17 kryssade jag i "Med stöd av ett skatteavtal".

Under avsnitt 5 fyllde jag i informationen om mitt bankkonto, IBAN och BIC kunde jag se på min kontoinformationen på internetbanken.

Till sist lite kryssande strax ovanför underskriften, att jag ska bifoga ett hemvistintyg samt att jag intygar jag inte ska skatta i Finland och att jag inte fått återbäring redan. 

Hade jag inte haft fler utdelningar hade det här räckt och det är klart att skicka in till skatteförvaltningen tillsammans med hemvistintyget.

Blankett 6167r

Dags att fylla i extrablanketten eftersom jag haft fler utdelningar som jag vill ha pengar tillbaka för. Den är enklare än föregående. Under avsnitt 1 behöver man bara fylla i namn och svenska personnumret.

Under avsnitt 2 fyllde jag sedan i informationen om utdelningarna precis på samma sätt som under avsnitt 3 på den andra blanketten. I mitt fall har jag fått två utbetalningar på samma datum, men jag väljer att tolka det som två separata transaktioner och fyller därför i det som två olika på blanketten.

 Redo att skickas in!

 Ansökan på nätet

Vid närmare eftertanke blev jag snål och ville skicka in ansökan elektroniskt istället för att betala dyrt porto för att få tillbaka mina 29€. Det går att identifiera sig med svensk e-legitimation genom eIDAS, som är EU:s förordning om att alla som erbjuder offentliga e-tjänster i EU:s medlemsländer ska tillåta elektronisk identifiering från andra EU-länder. Vilka identifieringsverktyg som är godkända i olika länder finns på listan här. Även om vi har flera olika godkända e-legitimationer i Sverige är det bara Freja eID+ som är anslutet till eIDAS för närvarande.

På skatteförvaltningens inloggningssida klickade jag först på "Logga in" och sedan "Identifieringssätt för utlänningar" och valde Sverige.

Väl inloggad klickade jag på "Ansökan om återbäring av källskatt" under avdelningen "Källskatt".

Jag söker ju åt mig själv, så jag valde "Sökanden" under basuppgifter.

Under "Uppgifter om sökanden" fyllde jag i mina uppgifter och mitt svenska personnummer som skatteregistreringsnummer. Jag klickade även nej på frågan om jag har en finsk personbeteckning och sedan skrev jag i födelsedatum.

Under "Adress" fyllde jag in min adress och klickade sedan i nej på om jag söker tillsammans med min make/maka.

Under "Uppgifter om inkomsterna" valde jag "Dividend" och "På basis av direkt innehav".


 Sen var det dags att fylla i utdelningarna. Jag klickade på "Lägg till dividend" I rutan som kom upp så klickade jag först i att det är ett offentligt noterat bolag och valde sedan bolag i listan. ISIN-koden lades till automatiskt. Jag fyllde i antal aktier och beloppen precis som på blanketten.


När jag hade tryckt på ok lade jag sedan till utdelningarna från CapMan på samma sätt. Under grund för ansökan valde jag skatteavtal.

Under "Övriga uppgifter" klickade jag i att jag intygar att jag inte ska skatta i Finland och att jag inte fått återbäring redan.

 Under bankförbindelser fyllde jag i mitt kontonummer, BIC-kod och kontoinnehavare.


 

Under "Bilagor" laddade jag sedan upp mitt hemvistintyg som jag fått digitalt som en pdf.


 Så var det då dags att kontrollera alla uppgifter.

Jag godkände ansökan. Klart! Eftersom jag torrsimmat med blanketterna gick det fort att fylla i ansökan på nätet då blanketten och nätansökan såg så lika ut i sin uppbyggnad, det tog på sin höjd tio minuter.


Nu återstår bara att anmäla till Skatteverket här i Sverige om att jag fått tillbaka den utländska källskatten när jag väl får beslut från Skatteförvaltningen. Man måste göra det inom tre månader från det att man fått beslutet om nedsättning. Anmälan görs på blankett "Anmälan, nedsättning av utländsk skatt", SKV 2705.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Månadsuppföljning september 2023

Krymper balansräkningen

Jag har blivit med rullande utgift