Ekonomisk sammanfattning av år 2022

Dags att stänga 2022 och titta tillbaka på hur året har förändrat min ekonomi. Det här året har varit både fysiskt och psykiskt påfrestande, med en vacklande hälsa och oro i världen. Ekonomiskt har det varit lite av ett mellanår. Inflation som gjort det mesta dyrare, inkommande lågkonjunktur och en sur börs. Samtidigt ett kontinuerligt sparande och utdelningar som fortsatt komma in på kontot i strid ström.

Ekonomiska mått

Sparkvot

Sparkvot =  (Lön - Kostnader) / Lön

I år har jag fått löneökning värd namnet för första gången på många år.  Tyvärr har det inte hunnit visa sig i lönekuvertet än när jag summerar 2022. I reda pengar ökade det med 1,4%. Med en inflation på över 10% är det klart dåligt. Jag har haft ordentliga sjukdomsperioder och vabbat en hel del. Dessutom har jag tagit ut en del föräldradagar på grundnivå. Med ett friskt 2023 ska lönen bli bättre. Här finns ju också förhoppningar för 2023 att få ny titel och ytterligare lite tjockare lönekuvert.

På utgiftssidan har inflationen varit kännbar, framförallt när det gäller matpriserna. Det märks även att sonen har blivit äldre, äter mer och engagerar sig i nya och dyrare fritidsaktiviteter. I år är posten mat 23% större än ifjol. Under augusti band jag mitt elpris 3 år, jag räknar med att elen kostar mig mer än dubbel så mycket nu som i början på året, på helåret blev det en ökning med 61%. Totalt ökade utgifterna i år med 18%.

En kombination av ökade utgifter och en stagnerande lön gör att sparkvoten i år sjönk till 45%, den sämsta sedan 2018.

Graf över sparkvot

Soliditet

Soliditet = (Eget kapital) / (Totala tillgångar)

I slutet på förra året var min soliditet 86,0% och har nu ökat till 90,3%, en förbättring som kommer av att jag jobbat med båda parametrarna i ekvationen, både ökat mina tillgångar och minskat mina skulder.
 
Graf över soliditet

Frihetsgrad (Arbetsfri-dagen)

Frihetsgrad = (Utdelningar senaste 12 mån) / (Kostnader senaste 12 mån)

Ett av mina favoritnyckeltal! Hur stor del av mina kostnader som jag täcker med mina utdelningar. 
Trots att mina utdelningar har ökat har min frihetsgrad sjunkit marginellt, från 60,4% till 59,8%. Det beror naturligtvis på att mina kostnader har ökat. Det motsvarar att jag behövt jobba 2 dagar mer i år än förra året för att klara av att betala mina kostnader.
 
Graf över frihetsgrad

Förvaltningsavgift

Förvaltningsavgift = Avgifter / (Genomsnittligt kapital)

Hur mycket jag har betalt i olika avgifter för att handskas med mina pengar och försöka få dem att växa; courtage, fondavgifter, kapitalförsäkringsavgifter etc. Skatter räknar jag inte. Under "Mina avgifter" hos Avanza finns en sammanställning per år som jag använder mig av.
Jag räknar ut mitt genomsnittliga kapital genom att ta ett medelvärde på värdet sista dagen på de fem senaste kvartalen; 31/12 året innan, 31/3, 30/6, 30/9 och 31/12. 

Årets förvaltningsavgift blev 0,24%, vilket kan jämföras med siffran för 2021 som var 0,17%. Jag har jobbat på att avveckla min kapitalförsäkring och dessutom varit allmänt mer aktiv med mina innehav under året. Målet för 2023 är att den här siffran ska minska och att 2022 ska vara ett hack uppåt i en nedåtgående kurva.
 
Graf över förvaltningsavgift
 

Tillgångar

Sparande

Under året har summan av insättningarna till mitt sparande varit 21% större än ifjol. Tar man hänsyn till att jag under 2021 gjorde uttag för att amortera på mina lån blir jämförelsen istället 7% mer i år än förra året.
Jag har en defensiv placeringsinriktning och strävar inte efter att jaga varenda litet öre i avkastning för att kunna sova gott om natten även när läget är oroligt. Tillsammans med en svagare krona har jag gått bättre än index och nedgången i slutet av året stannade på -5,23%.
 
 
Graf över utveckling

Utdelningar

2022 blev ett fantastiskt utdelningsår för min del. Många onormalt stora utdelningar och extrautdelningar, från till exempel Maersk och Tele2, gör att det blir svårt att nå upp till samma nivå nästa år. Så sa jag ju visserligen om året innan också, att det skulle bli svårslaget med alla extrautdelningar som var uppskjutna från 2020.
Slutsumman blev 160 415 kr (eller 13 368 kr/mån i snitt). I den summan ingår ränta på 271 kr. Jämfört med förra året är det en ökning med 16 994 kr.
 
Graf över utdelningar

Under året nådde jag delmålet på 500 000 kr i ackumulerad utdelning och till slut blev summan 539 895 kr. 
Kommande år tar jag sikte på att komma över 700 000 kr i ackumulerad utdelning, det skulle innebära lika stor utdelning som i år.
 
Graf över ackumulerade utdelningar

Bostad

Jag tar ingen hänsyn till värdet på min bostad i mina beräkningar, så varken uppgång eller nedgång påverkar tills jag säljer den. Renoveringar och förbättringar bokförs som vanliga levnadskostnader.

Skulder

Skuldsidan krympte med ganska precis 20% under året. Bolånet gissar jag att det tar ungefär 7 år att amortera av helt om jag fortsätter i den takt jag håller nu. CSN är det 2,5 år kvar enligt plan. Mitt mål är att vara skuldfri den dagen jag går i pension.

Bolån

Jag har fortsatt att amortera enligt min plan på bolånet. Nu när räntan hoppat uppåt blir det dock inte så mycket extra amorteringar som tidigare eftersom jag fortsätter att sätta av samma summa för ränta och amortering varje månad. Vid årets början hade jag en ränta på 1,01% och vid årets slut 3,69%.

Jag brukar försöka visualisera hur mycket av min bostad som jag respektive banken äger, om man ser till hur stort bolånet är jämfört med bostadens värde och dess yta.
I december 2021 ägde banken 14,0 av mina kvadratmeter och nu i slutet på det här året 12,2 kvadratmeter. Min del av bostaden har alltså blivit 1,8 kvadratmeter större än förra året. 

Aktiekredit

Jag hade en belåning på ungefär 1,2 % när året började på mina aktier, det amorterades av helt i mars när omvärldsläget ändrade sig markant.

CSN

Årsbeloppet amorterades planenligt med en klumpsumma i januari.

Uppskov

Nu är räntan på uppskovet på vinst vid bostadsförsäljning 0%. Vi får se hur länge det håller i sig, politikerna har en förkärlek för att ändra sig gång efter annan. Jag håller fast vid min plan och amorterar av en tiondel varje år på uppskovet jag har sen flytten för fem år sedan, så även under året som var.

Slutord

Det är så lätt att bara fokusera på allt som är jobbigt och dåligt från dag till dag. Förkyld igen, ingen mat planerad eller handlad för veckan, ökande elpriser och urväxta skridskor, alltid är det något som stör. Att få lyfta blicken någon gång ibland ger perspektiv. Även ett mellanår kan göra att man går i rätt riktning. Målet närmar sig sakta men säkert. Ja, kostnaderna har ökat men så har även utdelningarna gjort. Min ekonomi har blivit starkare, banken äger mindre av min bostad, snart är CSN-lånet avbetalt.
Som obotlig optimist tror jag ju att 2023 kommer att bli ytterligare ett år som jag kommer ännu starkare ekonomiskt ur.

Kommentarer

 1. Det var en väldigt bra sammanställning !! Jag landade på -5,09%...så väldigt nära dina -5,23%. 18% kostnadsökning var intressant då jag för nästa år räknar med 20% ökning för egen del. Tror nästa år blir tufft.

  Vad räknar du in i Soliditetens Eget Kapital respektive Totala Tillgångar. Jag är lite dålig på ekonomiska termer. Kan naturligtvis googla, men det är lättare att fråga dig :)

  Intressant sätt att se på fastigheten. Banken äger nu ca 1,5 kvm av min bostad inklusive alla dess kringbyggnader. 5 kvm om man bara ser till själva huvudbyggnaden som är uppvärmd.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Soliditeten är ett mått på hur stor del av mina tillgångar som jag äger jämfört med vad jag har lånat för att äga. Eget kapital räknar jag som mina totala tillgångar minus alla mina skulder. Till de totala tillgångarna räknar jag som de pengar som jag faktiskt förfogar över eller som lätt går att omsätta i pengar, som kontanter, pengar på konto, aktier och fonder. Det jag inte räknar med är värdet på bostaden, bil (om jag skulle ha en sån), tjänstepension och liknande. Finns säkert mer "korrekta" sätt att räkna på men den här gränsdragningen passar mig.
   Jag gillar relaterbara siffror, det är påtagligt att mäta upp kvadratmetrarna =)

   Radera
  2. OK, så då tar du med studielån även i det egna kapitalet. För mig, som kör enligt det gamla systemet, med studielån som skrivs av det år jag fyller 65 år så känns det lite av ett specialfall. Fastighetslån är min enda övriga skuld.

   Radera

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Månadsuppföljning september 2023

Krymper balansräkningen

Jag har blivit med rullande utgift