Siffernörderi för 2019

Jag har ju redan utvärderat 2019 års mål och utdelningar men det finns ytterligare ett par intressanta siffror att följa upp.
Trots att (eller kanske för att?) jag är ingenjör har jag svårt att få en känsla för procent hit och dit. Jag försöker därför relatera de siffrorna till något som jag tycker är mer påtagligt (sen väljer jag att inte skriva ut allt i kronor och ören direkt här på bloggen).

Eget kapital

Eget kapital = (Totala tillgångar) - Skulder

Ett nyckeltal där jag inte tar hänsyn till värdet i min bostad, men däremot räknar med skulderna den skapat i form av bolån. Jag räknar inte heller med orealiserade värdeökningar och minskningar på mina aktier utan räknar på anskaffningsvärdet. En smaksak hur man väljer att göra men för att kunna jämföra från år till år måste det vara konsekvent och på det här sättet har jag räknat från början.
Ju större eget kapital desto bättre. Ett negativt eget kapital kan komma sig av att man dragit på sig skulder där värdet inte kanske inte går att räkna fram ett ekonomiskt värde, till exempel att man investerat i en utbildning. Men det finns ju fallet där pengarna gått till konsumtion istället och inget värde finns kvar och då är det mer lyxfällan-varning över det hela. Man lånar på sin goodwill i form av att den som lånar ut pengarna litar på att den kommer få tillbaka dem vid ett senare tillfälle. Så rent krasst skulle man då kunna säga att goodwill-posten är lika stor som underskottet av det egna kapitalet.

Mitt egna kapital är positivt och har ökat med 22% under året.

Andel bolån

Andel bolån = Bolån / (Bostadens värde)

Jag gillar inte att spekulera i och räkna på hur bostaden ändrar sig i värdet under tiden jag äger den, till skillnad från exempelvis aktier som är exakt likadana och prissätts varje dag så är en bostad ett unikt objekt där köp och sälj bara sker ett fåtal gånger. Hur väl man lyckas vid en försäljning beror ju helt och hållet på vilka budgivare som är med vid just det tillfället och man kan ha både tur och otur med tajmingen. Därför räknar jag enbart på vad jag köpte lägenheten för.
Genom att multiplicera siffran med antalet kvadratmeter bostadsyta får man ut hur många kvadratmeter som banken äger och det blir mycket mer påtagligt för mig än en procentsiffra.

I december 2018 ägde banken 20,6 av mina kvadratmeter och nu i slutet på året 18,7 kvadratmeter. Jag har alltså amorterat bort 1,9 kvadratmeter av mitt bostadslån.  

Soliditet

Soliditet = (Eget kapital) / (Totala tillgångar)

Det ger en siffra mellan 0 och 1 (om inte det egna kapitalet är negativt).
En soliditet på 1 betyder att alla tillgångar är finansierade med eget kapital och därmed finns inga skulder utan man äger allt man har. Omvänt, en soliditet på 0 betyder att alla tillgångar är finansierade med andras pengar.

I slutet på förra året var min soliditet 71,1% och har nu ökat till 76,8%, en förbättring som kommer av att jag jobbat med båda parametrarna, både ökat mina tillgångar och minskat mina skulder. Mitt mål är att vara skuldfri den dagen jag går i pension.

Frihetsgrad (Arbetsfri-dagen)

Frihetsgrad = (Utdelningar senaste 12 mån) / (Kostnader senaste 12 mån)

Ett av mina favoritnyckeltal! Hur stor del av mina kostnader som jag täcker med mina utdelningar. Precis som för bostadslånet säger procentsiffran inte så mycket i sig själv, därför multiplicerar jag med 365 för att få hur många dagar på ett år det motsvarar, dvs. antalet dagar jag skulle kunna finansiera med mina utdelningar istället för att jobba.

Jag har både minskat mina kostnader rejält och fördubblat mina utdelningar så antalet arbetsfria dagar har ökat med 67 stycken i år. I slutet av 2018 motsvarade det att jag skulle ha kunnat sluta jobba och ta ut obetald semester från den 22:a november fram till årsskiftet men nu skulle jag kunna sluta jobba redan den 16:e september.

Förvaltningsavgift

Förvaltningsavgift = Avgifter / (Genomsnittligt kapital)

Sist men inte minst, hur mycket jag har betalt i olika avgifter för att handskas med mina pengar och försöka få dem att växa; courtage, fondavgifter, kapitalförsäkringsavgifter etc. Skatter räknar jag inte.

På Avanzas hemsida under Profil/Deklaration & kontobesked/Mina avgifter finns en sammanställning per år på alla avgifter och skatter. Jag har mitt sparande samlat där så jag behöver inte leta på andra ställen.
Jag räknar ut mitt genomsnittliga kapital genom att ta ett medelvärde på värdet sista dagen på de fem senaste kvartalen; 31/12 året innan, 31/3, 30/6, 30/9 och 31/12. 

Årets förvaltningsavgift blev 0,266%, vilket kan jämföras med siffran för 2018 som var 0,294%. Ett steg i rätt riktning även här alltså.

Sammanfattningsvis har 2019 överträffat alla förväntningar och oavsett från vilket håll jag belyser min ekonomi ser det bättre ut idag än för ett år sen.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Månadsuppföljning september 2023

Krymper balansräkningen

Jag har blivit med rullande utgift