Följ upp systemet istället för resultatet

Min pappa har jobbat i kvalitetsbranschen i fler år än vad jag har hunnit med att vandra på den här jorden. Hans inställning till sitt arbete blir jag alltid lika imponerad över, varje gång vi diskuterar jobb får jag alltid någon ny insikt. Hans kunder är oftast väldigt nöjda med hans sätt att angripa problem och lyckas få dem att förbättra sina egna resultat på ett hållbart sätt, som fungerar även när han inte är närvarande.
Jag ska försöka att sammanfatta i några punkter hur han lägger upp sitt arbete. Varför vill jag då berätta det här? Jo, varför inte kopiera ett framgångsrikt upplägg, som fungerat under många år, till ett närliggande område tänker jag. Så här brukar det se ut när han jobbar:
 1. Tar ett tidigt startmöte och går grundligt igenom vilka förutsättningar som gäller; lagkrav, standarder och branschpraxis. Det går då inte att hävda i efterhand att vissa krav inte var kända när arbetet startade.
 2. Ser till att ha kommit överens om hur saker ska bedömas redan innan arbetet kör igång utifrån olika kriterier i de krav som ska uppfyllas. Bedömningen av vad som är acceptabelt och inte har man redan kommit överens om i början och det går då inte att börja hävda annorlunda längs vägens gång.
 3. Har inställningen att vara den som ska coacha företaget så att de ska kunna möta alla krav med godkänt resultat istället för att gå in med målet att vara den som klankar ner på alla brister. Bra arbetssätt, rutiner och beteenden får beröm och fokus, ett eller kanske två svaga områden som är viktigast att förändra för att få ett bra slutresultat uppmärksammas med konstruktiv kritik. Kunden känner sig sedd och uppskattad för det arbete de redan utför bra och är då mer benägen att lyssna på de råd som kommer.
 4. Ser till att skapa ett system där de som arbetar utför egenkontroll istället för att som inspektör komma och detaljgranska och godkänna allt. Uppgiften blir då bara kontrollera att egenkontrollen är utförd och ta några stickprov. Ser stickproven bra ut är han nöjd, annars blir det djupare analys om varför systemet inte fungerar om han hittar för stora avvikelser.
 5. Följer upp regelbundet under arbetets gång och är extra tillgänglig vid kritiska skeden i processen.
 6. Utgår alltid i första läget från att folk gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar.
På det här sättet jag vill följa upp min ekonomi, det ska kännas kul att göra resan och följa upp hur det går, mindre pekpinnar och mer beröm helt enkelt. Mitt system ska bygga på att om jag alltid försöker göra rätt så kommer jag oftast gå i rätt riktning mot målet trots att det kommer dyka upp saker, som till exempel en börskrasch, längs vägen. Om systemet är robust kommer sannolikheten till slut ta över och göra att jag kommer i mål förr eller senare.
Så här skulle jag vilja översätta min pappas metodik till min egen uppföljning av ekonomin:
 1. Går först igenom investeringsfilosofi och regler för vilken typ av värdepapper som jag får investera i.
 2. Definierar vad som jag ska mäta och hur för att följa mina framsteg. Följa upp saker som jag faktiskt kan påverka själv, till exempel kommer jag inte följa upp hur mina aktier svänger upp och ner, för det är Mr Market som har den makten (däremot kan det vara roligt att se när värdet passerar jämna fina summor med många nollor i). En bättre mätpunkt kan vara att jag varje månad anställer nya slantar att jobba åt mig genom att spara delar av min lön.
 3. Identifiera vilka starka och svaga sidor jag har i min ekonomi. Uppmärksamma och fira det som är bra under resans gång och analysera om det finns saker som går att ändra på i områden där jag inte känner mig nöjd med resultatet. Genom att ge mig själv en klapp på axeln för de bra bitarna är det lättare att behålla motivationen att fortsätta.
 4. Skapa mitt system i form av en budget, bokföring av kostnader kopplad mot min budget och en bevakningslista på aktier som jag kan tänka mig att köpa. Prioriteringen av mina lönepengar börjar i budgeten där de får sina jobb, kostnaderna bokförs sedan i budgetkategorierna och budgeten används som stöd för att pengarna ska räcka till allt som det var tänkt. De pengar som har fått i arbete att bli utbytta mot värdepapper försvinner ur budgeten och investeras enligt bra köp från data i bevakningslistan.
 5. Regelbunden uppföljning att systemet fungerar som det är tänkt. Om trenden börjar vända utan uppenbar anledning är det dags att analysera varför och komma med motåtgärder.
 6. Vara snäll mot mig själv när det kommer månader när ingenting fungerar eller blir som man har tänkt sig. Systemet är till för att hjälpa, inte få mig att må dåligt.
Det ska vara lätt att göra rätt. Resultatet kan fortfarande variera kraftigt beroende på yttre omständigheter men genom att mäta på systemet istället för ett svajigt resultat behåller jag fokus på det jag kan påverka och sover gott om natten även om det stormar.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Månadsuppföljning september 2023

Krymper balansräkningen

Jag har blivit med rullande utgift